پردیس شهید مدرس سنندج

پویش دانشجویی ساخت کلیپ یک دقیقه ای

با عنوان پویش دانشجومعلم اخلاق مدار، ایران سربلند

 معاونت دانشجویی اداره کل مشاوره، بهداشت و سلامت به منظور انسجام بخشی به فعالیت‌های دانشگاه و افزایش روحیه نشاط و ارتقا سلامت روان دانشجومعلمان اقدام به برگزاری ضبط فیلم یک دقیقه‌ای با عنوان "پویش دانشجومعلم اخلاق مدار، ایران سربلند" با 9 محور نموده است تا بخشی از رسالت آموزشی- فرهنگی را در کنار سایر مدافعان حوزه سلامت جسم و روان، باتوجه به امر مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی خود ادا نماید.

مهلت ارسال آثار از تاریخ 1399/08/12 لغایت 1399/08/30 و در صورت تمدید اطلاع رسانی خواهد شد. ضمناً پوستر و فایل راهنمای عمل پویش جهت مطالعه دانشجومعلمان به پیوست می‌باشد.

       ایمیل دبیرخانه: moshavereh@cfu.ac.ir

امور دانشجویی پردیس بنت الهدی صدر

 


نظرات کاربران