پردیس شهید مدرس سنندج

فراخوان ثبت نام انجمن های علمی دانشجو معلمان

فرم متقاضیان عضویت در انجمن های علمی دانشجو معلمان (برادر) پردیس شهید مدرس کردستان

توجه:

1- هر دانشجو می تواند فقط در انجمن علمی رشته تحصیلی خود عضویت داشته باشد.

2 - شورای مرکزی هر انجمن (به تعداد 5 نفر) از میان نامزدهای شورای مرکزی که بیشترین رای را در انتخابات آن انجمن کسب کرده باشند، به مدت یک سال انتخاب می شوند.

3- متقاضیان دبیری هر انجمن از میان اعضای اصلی شورای مرکزی انتخاب خواهد بود.

4- لطفا برای دریافت جزئیات بیشتر و ضوابط مربوطه، آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی را مطالعه فرمائید.

 

لینک ثبت نام


نظرات کاربران