پردیس شهید مدرس سنندج

تجمیع سایت پردیس ها و مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان کردستان

به اطلاع اساتید، دانشجو معلمان، کارکنان و مخاطبان محترم سایت پردیس های شهید مدرس و بنت الهدی صدر، دانشگاه فرهنگیان استان کردستان می رساند، با توجه به اعلام شورای تخصصی روابط عمومی و رسانه دانشگاه فرهنگیان کشور مبنی بر تجمیع سایت پردیس ها و مراکز در پورتال مدیریت استانی. از امروز دوشنبه مورخه 3 آبان 99 برای مشاهده اخبار و اطلاعیه ها به سایت مدیریت امور پردیس های استان کردستان به نشانی kurdestan.cfu.ac.ir مراجعه نمایید. 


نظرات کاربران