پردیس شهید مدرس سنندج

پیام تسلیت

همکار گرامی جناب آقای عثمان رمضانی

همکار گرامی جناب آقای عثمان رمضانی

 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت گفته و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه مغفرت الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

 

از طرف همکاران پردیس شهید مدرس سنندج


نظرات کاربران